Declaració Electrònica de l’IVA - SII

25/04/2017

Declaració Electrònica de l’IVA -  SII

Sistema de Subministrament immediat de la Informació

L’Agència Espanyola d'Administració Tributària (AEAT) posarà en marxa un sistema per l'administració electrònica de l'IVA a partir de l'1 de juliol de 2017. Aquest nou sistema, denominat Subministrament immediat de la Informació o SII, serà obligatori per a un grup de més de 62.000 empreses.  L’objectiu és agilitzar l’acompliment fiscal i les devolucions d’aquet impost i es centra en l’obligació de l’emissió i declaració electrònica del detall de les factures emeses i rebudes.

És important destacar que el termini màxim de temps atorgat per la AEAT per a l'enviament de la informació és de 4 dies naturals, quedant exclosos els dissabtes, els diumenges i els  declarats festius nacionals. Com mesura excepcional, durant el primer semestre d'entrada en vigor del sistema a partir de juliol de 2017 aquest termini s'estén als 8 dies naturals.

Amb la posada en marxa d'aquest sistema tecnològic ja no serà necessari presentar els models 340, 347 i 390  al final de cada cicle. I és que els llibres de registre de l'Impost sobre el Valor Afegit (Llibre d'IVA) es construiran al propi sistema de l'AEAT, a partir de les dades de les transaccions realitzades per les empreses. D'aquesta manera, es podran gestionar i consultar de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'AEAT

Trobareu informació actualitzada a la nostra web http://www.btic.cat