El registre de la jornada de les persones treballadores: una obligació per a tothom

4/10/2016

L’obligatorietat de registrar la jornada de les persones treballadores a temps parcial existeix des de 2013 però diverses sentències han estès aquesta mesura a tota la plantilla de les entitats.

http://xarxanet.org/juridic/noticies/el-registre-de-la-jornada-de-les-persones-treballadores-una-obligacio-tothom