IMPORTANT: Facturació electrònica

23/09/2014

IMPORTANT: Facturació electrònica

A partir del 15 de gener de l'any 2015, la factura electrònica serà obligatòria per a tots els proveïdors de l'Administració Pública espanyola.

El 27 de desembre de 2013 es va aprovar al Congrés la llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic (Llei 25/2013). Aquesta normativa fomenta l'emissió de factures en el format nacional Facturae, que serà obligatori en les relacions comercials entre l'Administració i els seus proveïdors a partir del 15 gener 2015.

Els nous canvis obliguen les administracions a disposar d'un registre comptable de factures en què queden anotats tots i cadascun dels estadis pels quals passa una factura. L'objectiu és aconseguir un coneixement més immediat de la realitat econòmica en les administracions, facilitar el seguiment de la factura als proveïdors i reduir la morositat.

La nova reglamentació i les seves obligacions, afecta tots els proveïdors de l'Administració Pública, que hagin lliurat béns o prestat serveis de qualsevol índole amb algun organisme públic.

Si treballes amb l’administració et podem ajudar a complir aquests requeriments, demana les nostres solucions d’e-factura a info@btic.cat