SEPA - Nou reglament sobre els instruments de pagament

23/09/2013

SEPA - Nou reglament sobre els instruments de pagament

Afecta a totes les empreses que realitzin transferències i/o emetin cobraments per domiciliació bancària (càrrecs directes).

La zona única de pagaments en euros (SEPA pel seu acrònim en anglès) és l'àrea en que ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden efectuar i rebre pagaments en euros a Europa, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc en què es trobin.

El dia 1 febrer 2014 entrarà en vigor el Reglament UE 260/2012, sobre instruments de pagament en euros dins del mateix país o que tinguin lloc entre els 27 països de la Unió Europea així com Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Mònaco, els actuals mètodes de cobrament i pagament en la gestió empresarial quedaran obsolets en un termini relativament breu.

Els mètodes de pagaments nacionals (transferències i càrrecs en compte) seran substituïts pels nous instruments SEPA (Single Euro Payments Area).

 L'adaptació a aquests nous mètodes es basarà en dos eixos essencials: 

 1) En la identificació de les transaccions, l'actual CCC (número de compte bancari) serà substituït pel codi IBAN (International Bank Account Number), de major longitud i homogeneïtat internacional. A més del codi IBAN també s'ha d'incloure l'identificador BIC / SWIFT (Business Identifier Code) de l'entitat on es troba el compte bancari.

2) Així mateix, el format d'arxiu mitjançant el qual s'envien els càrrecs en compte (Norma 19) i les transferències (Norma 34) s'ha de substituir per un nou tipus de format d'acord amb la normativa ISO 20022.

Per aquest motiu, si utilitzeu un programa sense manteniment que no us garanteixi l’actualització a aquesta nova normativa, és urgent que prengueu mesures per tal de poder generar qualsevol tipus de transacció de pagament I/o cobrament.

Des de Business Tic Consultoria us volem ajudar a resoldre aquesta situació i estudiarem individualment la solució més adequada per la vostra empresa.

Contacteu amb nosaltres el més aviat possible perquè pugueu estar preparats info@btic.cat .

Podeu trobar més informació sobre SEPA a http://www.sepaesp.es