farandsoft.jpg

Solucions de Mobilitat

OrdersCE És una solució de gestió comercial que cobreix totes les necessitats operatives de la seva xarxa de vendes. Cada comanda que realitza contribueix a la satisfacció del client i per tant a crear la fidelitat d’aquest, OrdersCE ajuda a servir als seus clients millor i més ràpid que mai.

Business Tic Consultoria, SC - Solucions - Mobilitat (Auto-Venda/Pre-Venda)