Business Tic Consultoria, SC - Solucions - Producció i Planta

Solució OSPROG per al control de planta, producció i planificació

per a eImatgeProd.jpgmpreses a tot tipus d'empresa de producció integrada amb diferents programes de gestió empresarial (ERP) del mercat.

Control de tots els processos implicats en la fabricació, la planificació de les ordres de treball, el seguiment en temps real de la feina feta i pendent, així com dels resultats posteriors, per poder donar d’aquesta manera el màxim valor a l’empresa fent servir els mínims recursos necessaris.

 • Implementació dels processos de fabricació seguint un model de gestió Lean manufacturing
 • Integració sistemes de captura de dades: pantalles tàctils, lectors codi de barres, RFID, clauers, polseres, etc
 • Integració ERPPantallaPlanta.jpg
 • Gestió d’importacions
 • Gestió d’Ordres de Fabricació
 • Gestió de FitxadesFitxa.jpg
 • Planificació dinàmica.
 • Diagrames de Gantt.
 • Consulta On-Line estat fàbrica.
 • Control stock planta.
 • Qualitat: Defectologia, calibratges, Pautes d’Autocontrol, etc
 • Indicadors gràfics i costos.
 • Gestió d’avaries i Manteniments preventius GMAO
 • Totalment personalitzable.

S’adapta als requeriments de l’empresa, independentment del tamany.

Business Tic Consultoria, SC - Solucions - Producció i Planta