Dirigit a controlar els actius i l'activitat associada a aquests de manera que el procés de producció es realitzi de forma eficient.

  • Planifica les accions de manteniment preventiu.
  • Gestiona les ordres per realitzar aquest manteniment.
  • Controla el consum de materials i temps d'operari.
  • Gestiona el magatzem de recanvis i els accessoris


Amb ADA SAT es poden registrar les incidències, les ordres de treball de les reparacions, de manera que el sistema i l'usuari sàpiguen en tot moment de quines eines disposa per realitzar la seva tasca

  • Gestiona mitjançant PDA les operacions de treball de reparacions.
  • Realitza una documentació tècnica dels actius existents.
  • Permet obtenir consultes i llistats diversos: de materials, existències, històrics de reparacions, taçabilitat d'actius, etc ...


Sol·licita informació i demos, Contacte amb nostaltres.