logo_sage.png                                                              LogoMib.png

Sage - El referent en solucions de gestió per empreses i despatxos professionals

Sage Murano

Sage Murano és la solució "més enllà de l'ERP" que resol les necessitats més exigents de les petites i mitjanes empreses de la forma més eficient i amb la màxima productivitat i un ràpid retorn de la inversió realitzada.

Sage Murano es compon de mòduls específics per a cada àrea d'activitat del seu negoci, com són la Comptabilitat i Finances, Compres, Vendes, Magatzem i Fabricació, i d'una sèrie de mòduls de gestió avançada en l'entorn del CRM, Gestió de Projectes, contractes, Gestió Laboral i de Recursos Humans, Gestió Documental, Tresoreria i Business Intelligence.

A més de disposar dels mòduls tradicionals d'un ERP, Sage Murano permet a les Pimes accedir a funcionalitats d'alta productivitat amb uns costos que garanteixen un ràpid retorn de la inversió (ROI), amb eines de col · laboració, comunicació bancària, digitalització de factures i mobilitat, entre d'altres.

Sage Despachos

Sage Despatxos és la solució per al Despatx intel·ligent dissenyada específicament per resoldre les necessitats dels despatxos professionals més exigents.

  • Compta amb funcionalitats encaminades a aconseguir la màxima productivitat i eficàcia en els processos i serveis que realitzen els despatxos .
  •  Destaca la seva ràpida implantació i posada en marxa, la seva àmplia modularitat i la seva capacitat d'adaptació a les necessitats específiques de cada despatx, independentment del seu tamany i especialització, tot això sense deixar de ser una solució totalment estàndard .
  • Aportant a més les passarel·les de comunicació necessàries entre els despatxos, els seus clients, l'administració pública i les entitats financeres .
  • Sage Despatxos resol les funcions tradicionals d'un despatx, des de l'àrea comptable, laboral, fiscal, de comunicacions i de gestió interna, incloent una sèrie de mòduls de gestió avançada com el CRM, factura electrònica, Gestió Documental, Continguts Legals, Convenis Col·lectius, eScanDoc, Anàlisi de Balanços, Conciliació i ContabilizaciónN43, entre d'altres.
  • Sage Despatxos permet prendre impuls al seu Despatx i gestionar-lo de forma més eficient.