Jornada Tècnica Etiquetatge dels Aliments

20/09/2013

JORNADA TÈCNICA ETIQUETATGE DELS ALIMENTS
Jornada Tècnica Gratuita a Vic (3/10/2013) organitazada per l'IRTA i l'l’Escola de Capacitació Agrària de l’Empordà.
La nova normativa d’etiquetatge Reglament (UE) nº 1169/2011, ha despertat molt d’interès en el sector alimentari. La jornada pretén fer un repàs de la normativa vigent sobre l’etiquetatge dels aliments, així com la presentación i debat del reglament europeu que entrarà en vigor en breu, i conèixer com la industria Alimentària l’haurà d’aplicar.

Inscripcions: monica.pascual@gencat.cat

EtiquetatgeAliments.jpg